Yayasan

Cahaya Impian Masa Depan

Educational & Social Project

Herorientatie en Integratie

16 December 2008 03:22:pm

Mindervaliden en Kinderen met Ontwikkelingsstoornissen:

 

Mindervaliden

In het traditionele Bali, geloven de meeste mensen nog steeds dat het "mindervalide" zijn (fysiek en mentaal) zijn oorzaak heeft in het verleden.

Een straf ten gevolg van fouten begaan in een vorig of het huidige leven of een gevolg van Black Magic.

Zij zijn beschaamd een gehandicapt kind te hebben en trachten dit kind te verstoppen.

De meeste ouders hebben ook geen idee hoe zorg te dragen voor deze kinderen.

De gemeenschap reageert afwijzend en houd hen voor de gek.

Niet verwonderlijk dat de mindervalide zich misbegrepen en ongewenst voelt en als reactie hierop zichzelf onzichtbaar tracht te maken.

 

Kinderen met Ontwikkelingsstoornissen

Voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen is er geen plaats in de scholen.

Zij worden bestempeld als "simpel", "dom" of zelfs "gek".

Pedagogische begeleiding is onbekend.

Uitgesloten uit het normale schoolsysteem, van school gestuurd of als negatief voorbeeld gesteld in de klas.

Met als gevolg, dat deze kinderen welke om extra aandacht vragen, hun focus verliezen en opgeven.