Yayasan

Cahaya Impian Masa Depan

Educational & Social Project

Herorientatie

04 July 2011 08:07:am

Met onze straight-to-the-point strategie kunnen we via dit programma heel wat bereiken.
Vooral veel geduld en een aangepast, persoonlijk programma is belangrijk. Onze medewerkers krijgen hun training binnen CIMD. Nadien werken zij met de mindervalide waar ze het beste contact mee hebben en/of welke mindervalide hen aanvaard en vertrouwd.
Gespecializeerde vrijwilligers geven training, zorgen voor begeleiding en opvolging.
Er wordt individueel of in kleine groepjes gewerkt. De sessies worden beperkt tot maximaal 1 1/2 uur en 2 a 3 maal per week en worden afgewisseld met ontspannende activiteiten.

 

  • Mindervaliden:
In de eerste plaats richten we ons tot de mentaal mindervaliden, zij zijn een gemakkelijk doelwit om spot mee te drijven. Nochtans kunnen enkelen mits degelijke begeleiding kleine huishoudelijke taken op zich nemen en voor zichzelf zorgen. Voor de fysiek mindervalide kan het geven van aangepast werk een uitkomst bieden om zichzelf weer nuttig te voelen.

 

  • Ontwikkelingsstoornissen:
Vooral misbegrepen binnen een gemeenschap en gelijkgesteld aan mentale problemen.
Er worden momenteel enkele goede resultaten behaald en we betrekken de familieleden bij het programma. Er wordt in kleine groepjes of individueel gewerkt en het programma is gebaseerd op thuiszorg.

 

  • Leermoeilijkheden:
Leermoeilijkheden betekent extra aandacht en in een klas van 30 (of meer) leerlingen heeft de leerkracht niet altijd voldoende tijd of begrip voor deze kinderen. Het gevolg is dat deze kinderen niet meer naar school gaan. CIMD vangt hen op en onze methode van spelenderwijs leren, individuele aanpak en eindeloos geduld heeft resultaat.